SEO odborníci: Význam kľúčových slov pri on-page optimalizácii stránky

 

37 expertov na optimalizáciu pre vyhľadávače sa zúčastnilo na prieskume SEOmozu o významnosti vybraných faktorov v algoritme najväčšieho svetového vyhľadávača Google. Spoločne hlasovali o tom, ktoré faktory najväčšou mierou priespievajú k popredným umiestneniam vo výsledkoch vyhľadávania. Napriek tomu, že do prieskumu nebolo zakomponovaných všetkých (odhadom viac ako 200) faktorov, z ktorých algoritmus pozostáva, získané výsledky vo veľkej miery naznačili ako Google algoritmus funguje.

Tento článok sa zameral na prvú skupinu analyzovaných faktorov - on page faktory (faktory, ktoré sú obsiahnuté priamo na sránke) a využitie kľúčových slov u týchto elementov stránky. Názory odborníkov potvrdzujú najdôležitejšie pravidlo SEO, teda že stránka, ktorá je robená pre návštevníkov a pre ich komfort, je prirodzene atraktívna aj pre vyhľadáče.

Napriek tomu, že autori upozorňujú, že zverejnené výsledky nie sú SEO príručkou, tento článok zároveň pridáva praktické rady pri optimalizácii zvolených elementov stránky.

Jednotlivé faktory sú zoradené v poradí podľa ich dôležitosti tak ako o nich hlasovali SEO experti:

 

Kľúčové slová v Title Tagu

Priemer: 4,9 bodov z 5 (výnimočný význam), Odchýlka: 0,4 (veľká zhoda)

Podľa SEO expertov je Title najdôležitejším on-page faktorom pri optimalizácii. Ak máte príliš málo času na optimalizáciu, rozhodne ho využite na vymyslenie dobrého title. Chris Boggs odporúča umiestniť kľúčovú frázu na úplný začiatok, tento trik vraj funguje predovšetkým u stránok, ktoré sú ochotné umiestniť svoju značku až za kľúčové slovo(á). Dôležitosť title tagu spočíva aj v tom, že ma rozhodujúci vplyv na CTR, teda množstvo preklikov na stránku.

Rada: Využívajte kľúčové slovo v Title vašej stránky, najlepšie hneď na začiatku (ak je to možné). Nezabúdajte však, že Title musí znieť prirodzene a lákať návštevníkov, aby si na vašu stránku klikli.

 

Kľúčové slová v texte tela (body) stránky

Priemer: 3,7 bodov z 5 (veľký význam), Odchýlka: 1,0 (priemerná zhoda)

Je veľmi dôležité používať kľúčové slovo naprieč textom stránky. Netreba to však robiť prehnane často, lebo to môže v konečnom dôsledku uškodiť a vyhľadávače môžu stránku považovať za spam. Experti tiež zdôrazňujú, že vyhľadávače sa stávajú sofistikovanejšími a neanalyzujú len výskyt kľúčového slova, ale aj použitie ostatných slov v texte a ich kombinácie, lebo tie v konečnom dôsledku determinujú o čom stránka je. Nezanedbateľný je aj efekt takzvaných „long-tail keywords“. Sú to frázy, ktoré síce často vyhľadávané nie sú, no je v nich aj slabá konkurencia. Väčšinou ide o viacslovné výrazy.

Rada: Píšte stránky s bohatým obsahom, používajte v nich svoje kľúčové slovo, no robte to prirodzene a nevtieravo pre čitateľa.

 

Vzťah medzi textom v tele (body) stránky a kľúčovými slovami

Priemer: 3,4 bodov z 5 (veľký význam), Odchýlka: 1,0 (priemerná zhoda)

Obsah stránky pomáha, aby si ju vyhľadávače asociovali s inými stránkami z danej oblasti. Navyše vyhľadávače čoraz viac pozerajú aj na rôzne variácie kľúčových slov, takže význam tohto faktora bude v budúcnosti ešte rásť. Aaron Wall ďalej pripomína, že používanie sémanticky podobných termínov pomáha stránke umiestňovať sa na popredných pozíciách pri menej frekventovaných vyhľadávaných frázach, teda takzvaných „long tail keywords“

Rada: Píšte zmysluplné texty, používajte v nich vaše kľúčové slovo, no nerobte to nasilu. Čím je text bohatší, tým je väčšia šanca, že si vás nájdu užívatelia, ktorí hľadali menej frekventované kľúčové slová.

 

Kľúčové slová v H1 tagu

Priemer: 3,3 bodov z 5 (veľký význam), Odchýlka: 1,1 (priemerná zhoda)

Viacerí SEO expertí zdôrazňujú, že H1 je druhým najdôležitejším „on page“ faktorom, ktorí máme k dispozícii. Významnosť tohto faktora sa však postupne znižuje, niektorí dokonca poukazujú na to, že nie je veľký rozdiel medzi tým či nadpis stránky je označený ako H1 alebo nie je. Netreba zabúdať na to, že H1 by mal súvisieť s obsahom stránky, lebo inak stráca svoj efekt. Aaron Wall dokonca podotýka, že zlé použitie H1 môže uškodiť v prípade, že sa H1 zhoduje s Title stránky a „anchor“ textom z linkov odkazujúcich na stránku. Dôvod je ten, že vyhľadávače takéto stránky môžu upodozrievať zo spamovania a tým pádom ich znevýhodňujú a posúvajú ich vo vyhľadávaniach na nižšie pozície.

Rada: H1 rozhodne používajte, vložte doň svoje kľúčové slová. Je pravda, že H1 rozhodne nepatrí medzi najdôležitejšie faktory, nájdete tisícky stránok, ktoré sa umiestňujú vo vyhľadávanich vysoko a žiadny H1 nemajú. Dobré použitie H1 však môže pomôcť upevniť vašu pozíciu, lebo vďaka nemu vyhľadávač ľahšie pochopí tématiku stránky. Pozor však, aby sa H1 prehnane nezhodoval s Title, Description a anchor textom spätných odkazov. To je totiž spoločný znak spamu, tak buďte opatrní, aby ste do tejto kategórie omylom neboli zaradení aj vy.

 

Kľúčové slovo v názve domény

Priemer: 3,0 bodov z 5 (stredný význam), Odchýlka: 1,2 (priemerná zhoda)

Rozhodne nie je na škodu, ak máte doménu, ktorá obsahuje kľúčové slovo, avšak názory odborníkov na významnosť tohto faktora sa rôznia. Najväčší konsenzus sa dosiahol v tom, že ak sú kľúčové slová v názve domény, je omnoho jednoduchšie získať spätné odkazy s kľúčovým slovom v anchor texte. Navyše každá stránka ma množstvo spätných odkazov, ktoré majú v anchor texte iba názov domény, preto je výhodné ak tam kľúčové slová sú. Aaron Wall verí, že najlepšie je, ak sa názov domény plne zhoduje s vyhľadávaným výrazom. V takom prípade je stránka zvýhodnená, lebo vyhľadávač môže predpokladať, že užívateľ vyžaduje navigáciu. V prípade, že využívate pomlčky, tak nie viac ako dve. Scottie Claiborne upozorňuje, že domény s dlhými názvami plnými pomlčiek môžu vzbudzovať vo vyhľadávačoch nedôveru.

Rada: Ak máte možnosť, vyberte si doménu, ktorá obsahuje vaše kľúčové slovo. Avšak nepreháňajte to a myslite aj na návštevníkov, ktorí sa raz budú chcieť na vašu stránku vrátiť. Nezabúdajte, že v jednoduchosti je krása a že na webe existujú milióny príkladov, kedy je stránka úspešná vo vyhľadávaní aj bez toho, aby jej doména obsahovala vo svojom názve akékoľvek kľúčové slovo.

 

Kľúčové slová v URL

Priemer: 2,8 bodov z 5 (stredný význam), Odchýlka: 1,0 (priemerná zhoda)

Napriek tomu, že SEO experti odporúčajú používať kľúčové slová v URL, zhodujú sa v tom, že význam tohto faktora v algoritme vyhľadávačov je minimálny. Ich význam vidia predovšetkým pri výsledkoch vyhľadávania, kde sa kľúčové slová v URL vyznačujú tučným písmom, čo pomáha zvýšiť množstvo preklikov na stránku.

Rada: Rozhodne je lepšie mať v URL stránky kľúčové slová. Ak môžete, využite ich, aj keď vplyv na výsledky vyhľadávania je malý.

 

Kľúčové slová v H2, H3, HX

Priemer: 2,8 bodov z 5 (stredný význam), Odchýlka: 0,9 (priemerná zhoda)

Experti sa zhodujú na tom, že HX tagy majú podobný význam ako H1

Rada: viď. H1

 

Kľúčové slová v Alt a Title u obrázkov

Priemer: 2,6 bodov z 5 (stredný význam), Odchýlka: 0,8 (veľká zhoda)

Aj keď sa v starších príručkách uvádzalo, že Alt je dôležitým on page faktorom a mal by obsahovať kľúčové slová, experti sa v súčasnosti zhodujú, že význam alt a title u obrázkov nemá veľký vplyv na umiestnenie stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Dodávajú však, že sú to dôležité faktory pri vyhľadávaní obrázkov. Navyše prízvukujú, že alt a title plnia funkciu anchor textu v prípade, že obrázok predstavuje odkaz na inú stránku.

Rada: Využívajte Alt a Title u obrázkov na ich popis. Úspešnosti vašej stránky vo vyhľadávačoch to síce výrazne nepomôže, no stránka sa stane viac user-friendly, napríklad aj pre tých, ktorí majú obrázky vypnuté.

 

Kľúčové slová v Bold/Strong tagoch

Priemer: 2,3 bodov z 5 (stredný význam), Odchýlka: 1,1 (priemerná zhoda)

Niektorí experti bold/strong prirovnávajú k H2 a H3 tagom. Iní sú na ich význam pozerajú skeptickejšie a ich dôležitosť vidia skôr v pritiahnutí pozornosti čitateľa, ktorý na pekne formátovanej stránke so zvýraznenými správnymi slovami strávi viac času.

Rada: Bold/Strong využívajte prirodzene. Ak je to pre čitateľa dobré, nebojte sa zvýrazniť v texte kľúčové slovo, prípadne slová, ktoré sú vášmu kľúčovému slovu sémanticky príbuzné.

 

Kľúčové slová v meta Description

Priemer: 2,0 bodov z 5 (stredný význam), Odchýlka: 1,1 (priemerná zhoda)

V tomto smere vládne vzácna zhoda. Na jednej strane, samotná description nemá nejaký významný vplyv na umiestnenie vo vyhľadávačoch, no experti zdôrazňujú, že je nutné, aby description bola iná, unikátna pre každú stránku. Duplicita je nebezpečná. Zároveň je description dôležitá, pretože je zobrazená vo výsledkoch vyhľadávania a môže ovplyvniť pravdepodobnosť kliknutia na vašu stránku. Má teda obrovský význam z marketingového hľadiska.

Rada: Orientujte svoju description marketingovo, prilákajte pomocou nej návštevníkov. Zakomponovať do nej kľúčové slovo nezaškodí, pretože kľúčové slová sú vo výsledkoch vyhľadávania zvýraznené hrubým písmom.

 

Kľúčové slová v meta Keywords

Priemer: 1,2 bodov z 5 (malý význam), Odchýlka: 0,5 (veľká zhoda)

Google ich úplne ignoruje, takže optimalizovať sa oplatí jedine pre Yahoo. Vhodné na zakomponovanie skomolenín kľúčových slov, no ako už bolo povedané, funguje to len pre Yahoo.

Rada: V slovenských pomeroch strata času. Avšak ak máte veľa voľného času, môžete kľúčové slová vypĺňať „just in case“.

 

Diskutujte

Súhlasíte? Nesúhlasíte? Chcete niečo pridať? Zaregistrujte sa na našom SEO Fóre a diskutujte o článku v tejto téme.

 

Zdroj: SEOmoz: Search Engine Ranking Factors